Hølendalen bruer på E6 Akershus

Kem så sei at dem ikkje kan bygge veier og bruer i Norge?