Utsyn over Oslo frċ Ekeberg

8. mars 2012 klokka 8 om kvelden

 

 

 

 

 

 

 

Tatt i svarte natta med SONY A900 og MINOLTA 100-300mm AF-zoom D