NORRKØPING SUMAREN 2011

Ein ferietur til Norrkøping. Dette er ein gamal industriby som har omstilla seg til undervisning og nye idéar for å leva vidare.
Dei har og klart å bevare trikken heilt frå 1904 og fram til i dag.  Dei har to linjer som går gjennom sentrum.  No byggar
dei ut trikken etter mønster frå Bergen og prosjekterar trikk som forstadsbane til nabobyen Sørkøping. 

 

 

   

Studentmalerier i Gågata

Kong Karl Johan XIV -parken

Gamle fabrikker og muséer

   

Havna og elva

Noen kirker i Norrkøping

Trikkene i Norrkøping

   

Bussene