TILBAKE TIL: ØSTFOLD I DAG

Østfold i dag

Moss 14. februar 2010

Søndag, men likavel en del aktivitet i byen,

Her er sjølve grunnlaget for heile Moss; papirfabrikken, det lukter endå papp midt nede i sentrum:

 

 

Og bortpå der holder ei kran på med å laste tømmer inn i fabrikken, og mykje bråk kjem frå den.

 

 

Men lenger borte ser vi at søndagstillheiten har senka seg.  Typisk for småbyar har det vokst opp mange boligblokker
midt i sentrum, der det tidligare var industriell aktivitet:

 

 

Lenger bort ser vi den gjenfrosne småbåthavna og bl. a. siloen i bakgrunnen, dette er nord for Jeløybrua.

 

Har no forflytta meg til sydspissen av Jeløya.

Så kommer ferga frå Horten:

 

 

Og her går ei annan ferga ut frå Moss på veg til Horten.

 

 

Like sør for Jeløya møtest dei to fergane:

 

 

Lenger ut i Oslofjorden møstest to andre fergar, desse er dog på veg til og frå utlandet.
Til høgre ser vi utgåande Color Line - Kielferga - og innkommende er Stena Line i rute på København:

 

 

På jernbanestasjonen ankommer lokaltoget frå Skøyen og Oslo
Sidan dette er endestasjonen for det toget stopper det i spor 3:

 

 

Med en del avstigande passasjerar.

 

 

Her har nokon vore ute og teikna grafitti på toget.

 

 

Ein fin teikning synest no eg, men akk så malplassert!

 

 

Så kjem sydgåande Intercitytog til Halden i spor 1 med kortast mogleg opphald:

 

 

Og fyk ut att på sin ferd sydover i samme tida.

Det var Moss i dag.

Fotoutstyr i dag: SONY A900 + MINOLTA-optikk 35mm f2, 35-70mm f4 og 75-300mm f4.5-5.6.