Tilbake til Haldensida

Fleire bilete frå Halden sentrum i den gamle bydelen på sydsiden av Tistaelva.

Ved Vågen har dei bygget nye hus med leiligheter og forretninger i første etasje:

 

 

 

Ved torget står den gamle Tollboden pusset og fin i sumarsolen:

 

 


 

 

Luchbaren har tatt tilhold i gamle Tollboden med nymotens retter fra innvandrende kokkar:

 

 

Rundt Torget står mange fine gamle bygninger, Ring Blomster:

 

 

Vegen mot Fredriksten festning:

 

 

Det er bratt oppover mot festninga, men det går også ein veg oppover på baksida:

 

 

 

 

Støtta og som i andre byar lyt einkvar ledig plass nyttast for å parkere bilar!

 

 


Også ved Torget står denne bygningen?

 

 

Trange smug finnast i Halden også dette er frå Rådhusgata:

 

 

Enda et smug som fører bortover til Borgergata:

 

 

Borgerane (om nokon er att)  har sin egen frisør midt i gata:

 

 

 

Gamal struktur holdast oppe av nyare støttar:

 

 

Nydelig inngangsparti frå 1950-åra:

 

 


Gata opp mot den nye gangbrua over Tista:

 

 

Mange fine butikkar i Borgergata, denne dagen var en sundag derfor ser det heller folketomt ut:

 

 

 

Gullsmedforretning og verksted:

 

 

Tilbake til Haldensida