MOTORVEG  E18  ASKIM:

Slik lagar dei motrvegar i Østfold, dette er E18 som den går nedenfor huset eg bur i:
Austover her kjem bilane frå Ørje og Sverige:

Også mot aust, men her kryssar den RV115 med avkøyringa til Askim:


Her går ferden vidare mot nordvest og Oslo:

Her går mykje trafikk av denne sorten, svensken har malt seg i riktige fargar:

For ikkje å forglemme turistane:

Som og kjem i ymse bussar og køyrety:

Ja her ser du litt av brua eg sto og tok bileta på:

Alle bilder i dag tatt med OLYMPUS C-70