TILBAKE TIL "BERGEN I DAG"

Bergen 23.06.2010 ved Florida

Når man er i Bergen og fotograferer Bybanen dukker det opp litt av hvert:  Nydelig equipage

Kamera: NIKON D700 + MF NIKKOR 35mm f2.8 (Utsnitt)