TILBAKE TIL: BYBANEN I BERGEN

SLETTEBAKKEN

 

Bybanen skal komme ut av tunnelen frå Wergeland til venstre i biletet

 

Deretter skal den svinge bak SHELL-stasjonen her

 

Og komme fram mellom Shell-stasjonen og blokkbebyggelsen

Og krysse over Wiers-Jenssensvei før den stopper utenfor Sletten senter

Her skal stoppestedet ved Sletten Senter komme.

Videre skal den gå langs Slettebakkeveien oppover mot idrettsplassane

Forbi høyblokken ved senteret

Opp mot innkjørselen til Bergenshallen

Utanfor Bergenshallen blir det ingen stopp

Her fortsetter den forbi Slettebakken kirke som er til høyre for biletet

Oppover Slettebakkeveien, og her krysser den hvor gjerdet er

Så skal den svinge inn ved idrettsbanane og gå på nersiden av veien

I den andre retningen ser det slik ut:

Litt av en av fotballbanene på Slettebakken som blir liggende:

Oppunder til høgre vil banen gå:

Men her må klubbhuset til idrettslaget Trane vike plassen, det  må vekk:

Men de får nok sette det opp igjen lenger borte, eller det gjør vel Bybanen for dem:

Bak idrettshuset er det ryddet og klart for arbeidet:

Til slutt skal den ende opp i tunnel ned til Fantoft som får innslag her:

Arbeidet er allerede i gang og her lages fundament for brakkerigg:

Noen brakker er allerede kommet på plass:

 

Krattskogen er ryddet vekk:

 

her en maskin som arbeider ved brakkene: