TILBAKE TIL: BYBANEN I BERGEN

Kaigaten før Bybanen

 fotografert i 7. juni 2005

Kaigaten der den ender mot Christiesgate:
    

 

Busstoppet i Kaigaten:

 

Ved Overgangen fra Byparken til Sparebanken Vest:

 

Oppover mot Strømgaten:

 

Med Rådhuset, der det hele blir bestemt:

 

Så ser vi Kaigaten mot nord:

 

Lenger oppe:

 


 

 

Krysset Strømgaten - Kaigaten:

 

den delen av Kaigaten som ligger ved jernbanestasjonen:

 

Og nedover mot busstasjonen:

 

ARBEID I KAIGATEN

Her er gaten sperret av og stengt for alminnelig trafikk:

Kantsteinane er tatt opp heilt i byrginga av arbeidet:


Byparken er sperret av:

 

No går folket til og frå Busstasjonen i Kaigaen:

 

Frå Festplassen kan ein endå kryssa over Kaigaten:

 

Her har dei begyndt å ta opp asfalten for å leggja nytt underlag:

TILBAKE TIL: BYBANEN I BERGEN