Tilbake til Bilete frå trikkesystemer

Gøteborgs trikker

14.06.2012

Tok en runde og fotografert alle typer trikker som trafikkerer i Gøteborg: