Tilbake til Sporvogner i Gøteborg
SPÅRVAGNAR I GÖTEBORG
En snarvisitt i Gøteborg 1. august 2010

Første stoppet på linjen fra Angeredtil Centrum og videre til Mölnedal er Storås, hoppet av her for jeg hadde glømt mobiltelefonen i bilen.
Her kommer nummer 321 av de ombygde leddvognene, disse kom i 1980-åra og har blitt påbygget med et ekstra ledd og en vogn i midten med to akslinger:

 

 

 

Den nye delen er konstruert med lavgulv, slik at det blir enklere for passasjerene å stige på og av, jmfr alle de trappene i den gamle delen av trikken med 4 trinn ned til perrongen:

 

 

Legg merke til at på denne linjen praktiseres venstrekjøring på de ytre stasjoner fordi da kan klarer man seg med én perrong:

 

 

Her kommer en av de nye trikkene av typen SIRIO, en lignende type som Bybanen i Bergens trikker:

 

 

Interiørbilde fra en gammeltrikk, kupplene i taket er kameraer som alle trikkene er utstyrt med, legg også merke til rutetavla på perrongen:

 

 

Tydelig rutetavle her fra Angered Centrum som er endestasjoen
for linjene 4 - 8 - 9.

 

 

Inne i Centrum treffer vi igjen en av de nye trikkene, legg merke til at i Göteborg er alle trikkene énretningsvogner som trenger snusløyfe ved endestasjonene:

 

 

Bussene og trikkene deler ofte samme stoppested i Centrum som her, hvor trikken venter på å få slippe til:

 

 

Det er hyppige avganger og et stort antall linjer, her 354 i linje 2 til Högsbotorp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved dette veikrysset lilgger Svenska Mässan i bakgrunnen:

 

 

Interiørbilde fra en eldre trikk i 300-serien:

 

 

Trikkene går på kryss og tvess i Centrum her 438 på veg til Tynnered:

 

 

nr 365 i linje 11 til Bergsjön:

 

 

Nr 342 i linje 9 til Saltholmen:

 

 

Legg merke til hvordan den gynger over den nye midtre toakslede vognen.  Dette var typisk for disse vognene, men ikke ubehagelig som passasjer:

 

 

Her har den roet seg ner igjen:

 

 

349 i rute til Kålltorp:

 

 

Enda et interiørbilde fra de gamle vognene, tatt helt bakfra og vi kan se trappa opp fra lavgulvdelen til fremste del av vognen:

 

 

Her er det også en liten avdeling for barnevogner og ståpassasjerare:

 

 

Lenger ut fra Centrum går trikkene ofte på egen trasé midt i gata:

 

 

Sporvognskryss florere det av i Gõteborg:

 

 

Hei! der har vi et tog av eldste sorten som kjøres i dag, med tilhenger, disse går ellers bare i rushtiden.  Disse kjøres også med tre trikker etter hverandre:

 

 

Ved Centralen midt i Byen.  Her kommer alle linjer innom på den ene eller andre siden:

 

 

Linjene fra nordsiden av byen har en egen stor holdeplass:

 

 

347 i linje 7 til Bersjön:

 

 

369 forlater Centralen i linje 3 til Høgsbotorp:

 

 

Linjene til Angered har hyppige avganger:

 

 


410 er ferdig å laste og gjør seg klar for ferden videre til Mölndal i linje 4 fra Angered:

 

 

Her ser vi at disse ligner mye på Byganen i Bergen sine trikker:

 

 

Siste trikk jeg fikk med i dag nr 330 i linje 1 til Östra Sjukhuset:

 

 

Ock helt til slut: spårvangnføraren vinkar til mej!

Kamera i dag: SONY A900 + AF MINOLTA 24-85mm

Tilbake til Sporvogner i Gøteborg