tilbake til Østre linje

 

Tog på Østre linje

 

69 033 på Jernbanebrua i Askim

 

69 057 på Jernbanebrua i Askim

 

69 057 ved Løken planovergang:

 

72 009 ved Drømtorp holdeplass

 

69 080 ved Løken i Askim

72 022 passerer planovergangen ved Glava i Askim:

 

69 026 passerer Osloveien i Askim:

 

69 038 på Askim stasjon:

 

69 057 på Knapstad holdeplass:

 

69 072 passerer viadukten ved Tomter stasjon:

 

72 028 passerer over Solbergviadukten ved Tomter stasjon

 

 

69 084 passerer planovergangen på Skotbu:

 

72 013 på Askim Næringspark holdeplass:

 

72 012 ankommer Askim stasjon:

 

72 007 Passerer ved Sekkelsten i Askim:

tilbake til Østre linje